EEG Biofeedback to metoda treningu mózgu polegająca na samoobserwacji fal mózgowych. Aparat EEG odbiera fale mózgowe, które za pomocą komputera prezentowane są trenującemu w formie gry komputerowej. Gra ta reaguje pozytywnie na prawidłowe fale, co powoduje zjawisko sprzężenia zwrotnego i mózg uczy się pozostawać w pożądanym stanie. Trener ustala progi dla trenowanych fal i cele terapeutyczne. Trenujący obserwuje zapis swoich fal w postaci gry komputerowej i za pomocą informacji zwrotnej może świadomie i aktywnie wpływać na pożądane wzorce fal, dążąc do nagrody w postaci zdobytych punktów. Podczas treningu mózg jest cały czas obserwowany. Pokazujemy trenującemu te informacje w formie gry i nagradzamy mózg, gdy zmienia swoją aktywność zgodnie z zaleceniami trenera. Jest to proces stopniowego uczenia się. Działa na każdą funkcję mózgu, którą możemy zmierzyć. Utrwalanie prawidłowych wzorców fal możliwe jest dzięki plastyczności mózgu, z czasem prawidłowe wzorce stają się nawykiem i przekładają się na poprawę funkcji procesów poznawczych i emocjonalnych oraz ogólną poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

Metoda ta charakteryzuje się wysokim stopniem współdziałania – motywacji i zaangażowania pacjenta. Trenujący uświadamia sobie jak bardzo sam – swoim podejściem i pracą – przyczynił się do poprawy zdrowia. Już samo to doświadczenie wywołuje zmiany w zachowaniu. Jest to metoda bezpieczna, bez działań niepożądanych, gdyż jedynymi narzędziami terapeutycznymi są wola i motywacja pacjenta oraz doświadczenie terapeuty.

Ta technika jest zalecana przez neurologów i psychoterapeutów w celu usprawnienia funkcjonowania mózgu, wpłynięcia na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem, zwiększenie odporności immunologicznej oraz spowolnienie procesu biologicznego starzenia się. Stosując systematyczne treningi wpływamy na poprawę funkcjonowania, zwiększając możliwość radzenia sobie ze stresem, poprawę własnej samooceny, polepszając interakcje społeczne i jakość naszego życia. Oddziałujemy również na możliwości intelektualne poprzez lepsze przyswajanie informacji, zapamiętywanie, szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych.

Wywiad o EEG Biofeedback

Prezentacja EEG Biofeedback